Røysumtunet

Erik Nordengen
Institiusjonssjef
Tlf.: 61 33 35 01
en@roysumtunet.noVåre verdier:

RESPEKT

Respekt skal være grunnleggende i vårt møte med mennesker.

Den enkeltes vilje og valg skal være utgangspunktet for gjensidig kontakt og samhandling.

TRYGGHET

Faglig kvalitet og medmenneske-
lighet skal prege vår behandling og omsorg.

Hver enkelt pasient og beboer skal bli godt ivaretatt og oppleve trygghet.

MESTRING

Vi skal bidra til at den enkelte får mulighet til å ta i bruk egne ressurser.

Ved å legge til rette for utfoldelse og utvikling, vil vi medvirke til at den enkelte kan oppleve bedre livskvalitet.

GLEDE

Vi skal skape et positivt miljø, og bidra til gode opplevelser.

Vårt mål er at alle skal oppleve livsglede.


Velkommen til Røysumtunet!

Røysumtunet tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet innen områdene
epilepsi og psykisk helse.

Vår epilepsienhet har en rehabiliteringsavdeling og to bo- og omsorgsavdelinger. Enhet for psykisk helse har to avdelinger, begge med langtids- eller korttidsopphold.

Røysumtunet gir tilbud til pasienter med epilepsi fra hele landet, samt mennesker med psykiske lidelser, hovedsakelig fra østlandsområdet. Vi samarbeider med regionale helseforetak, ulike sykehus og kommuner/bydeler.

Røysumtunet eies av Diakonistiftelsen Røysum, og er en ideell diakonal virksomhet. Våre grunnleggende verdier er respekt, trygghet, mestring og glede. Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud for bedre helse, utfoldelse, tilhørighet og mening.

Stiftelsen driver også Røysum Barnehage i samarbeid med Gran kommune.

Med vennlig hilsen
Erik Nordengen
Institusjonssjef