Røysumtunet - LMS

Røysumtunet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Vibeke Engerdalen
Leder for LMS tilbudet
Tlf.: 61 33 35 66
ve@roysumtunet.no
Lærings- og mestringssenter

Røysumtunets Lærings- og Mestringssenter (LMS) er et tilbud til deg som har epilepsi og er innlagt hos oss.

LMS skal:

• Være en tilgjengelig møteplass
En møteplass for en likeverdig dialog mellom pasienter og personale.
LMS skal fungere som et samarbeidsverksted.

• Være et lærested
Målet er at du kan tilegne deg kunnskap for å mestre hverdagen bedre. Fagkunnskap og pasienterfaring sidestilles – dine erfaringer kan også hjelpe andre!

• Ha et helsepedagogisk fokus
Det vil si å øke personalets bevissthet og evne til å formidle kunnskap om epilepsi for å hjelpe pasienten til å mestre egen sykdom.

• Gi helseinformasjon om epilepsi
På LMS-rommet har vi brosjyrer, tidsskrifter, bøker og tilgang til Internett.

LMS tilbyr:

Samtalegrupper
Et sted hvor man kan dele erfaringer, og kanskje få svar på det man lurer på. Aktuelle temaer kan være: å leve med epilepsi, angst og depresjon, samliv, livsstil, hjelp til selvhjelp, etc. I samtalegruppa vil en brukerrepresentanten og/eller fagpersoner delta. Brukerrepresentanten er en person som selv har epilepsi og som har erfaringer og gode råd som du kanskje kan dra nytte av.

Undervisning

Både om epilepsi og andre aktuelle tema knyttet til det å leve med epilepsi.

Kurs/opplæring

Praktisk opplæring hvor man lærer å mestre dagliglivets gjøremål. Trening i sosiale ferdigheter.

Velkommen til Lærings- og Mestringssenteret på Røysumtunet!