Røysumtunet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

John Olav Høghaug-Western
Økonomi- og personalsjef
Tlf.: 61 33 35 02
johw@roysumtunet.no


NATTEVAKT
Sykepleier/vernepleier 70–75% stilling

Fast stilling. Oppstart 01.07.2017, med mulighet for tidligere oppstart hvis ønskelig.

Vi ønsker en nattevakt som er fleksibel og løsningsorientert, en som takler de ulike utfordringer på en smidig måte. Stillingen fordrer gode relasjonelle evner.

Vi søker en positiv, engasjert og selvstendig person som ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø og som ønsker å være deltager i videreutvikling av tilbudet som gis til våre beboere.
Stillingen har arbeid hver 3. helg.

Røysumtunets avdeling for Bo- og Bistand tilbyr opphold av ulik varighet til mennesker med sammensatte lidelser. Vi har spesialkompetanse innen epilepsi og psykisk helse. Avdelingen har to enheter; Ladegården og Framstua. Vi har til sammen 26 plasser fordelt på fem bofellesskap. Avdelingen gir et helhetlig tilbud med både individuell oppfølging og fellesskap. Avdelingens oppdragsgivere er i hovedsak kommuner og bydeler.

Vårt hovedmål er å bidra til at den enkelte får et godt liv preget av trygghet, omsorg og utfoldelse. Vi vektlegger individuelle ressurser, evner og ønsker. Beboerne har primærkontakt med hovedansvar for oppfølgingen.

For å skape et godt bo- og bistandstilbud legger vi stor vekt på tverrfaglig samarbeid. Vi har følgende faggrupper; Sykepleiere med og uten ulike tilleggsutdanninger, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, pedagog, aktivitører. I tillegg så har vi tilgjengelig fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut på timesbasis når dette er nødvendig. Medisinsk behandling og oppfølging gjøres av nevrolog fra SSE og av lege i allmennmedisin.

Søknad med CV og attester sendes til johw@roysumtunet.no
med «Søknad 21703» i emnefeltet. Søknadsfrist 05.04.2017.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssjef
Svanhild Skjervum på telefon 922 40 303.


Miljøassistenter / ferievikarer / tilkallingsvikarer

Vi søker personer med mulighet for å ta tilkallingsvakter dag, kveld og natt. Oppstart omgående.

Røysumtunets rehabiliteringsavdeling tilbyr spesialisert rehabilitering til ungdom, unge voksne og voksne mennesker med epilepsi fra hele landet.

Rehabiliteringstilbudet på Røysumtunet er tverrfaglig og helhetlig, med medisinsk behandling og oppfølging, kartlegging og akuttbehandling av anfall, funksjonsanalyser, arbeidstrening, selvstendighetstrening, fritidsaktiviteter, lærings- og mestringssenter, undervisning og veiledning, samt kontroll, justering og opplæring i bruk av Vagus Nervus-stimulator. Vi har også fokus på alle relaterte tilleggsutfordringer, og legger vekt på samhandling med de pårørende og pasientens hjemkommune.

Profesjoner tilknyttet avdelingen: Nevrolog, Spesialist i allmennmedisin, Sykepleiere, Sosionomer, Ergoterapeuter, Idrettspedagog, Fysioterapeut, Vernepleiere, Aktivitør, Helsefagarbeidere.

Vi søker positive og engasjert personer som ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø. Vi ønsker arbeidstakere som vil være med å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet og må oppleves som imøtekommende og fleksibel i forhold til både pasienter, kolleger og leder.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssjef Øyvind Bjølverud 92 04 48 21.


(Oppdatert: 21.03.2017)