Røysumtunet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

John Olav Høghaug-Western
Økonomi- og personalsjef
Tlf.: 61 33 35 02
johw@roysumtunet.no


Ledige stillinger

Fysioterapeut i 100 % fast stilling - 50618

Stillingen er knyttet til vår rehabiliteringsavdeling, men vil også ha oppgaver på andre avdelinger. Tiltredelse snarest.

For ytterligere informasjon kontakt avdelingssjef Øyvind Bjølverud; tlf. 920 44 821, e-post obj@roysumtunet.no

Sykepleier/vernepleier i 80 % fast stilling med mulighet for økning - 80618

Vår avdeling for psykisk helse har behov for en sykepleier/vernepleier i 80 % stilling med mulighet for større stilling. Tiltredelse 01.08.2018. Kvalifikasjonskrav

 • minimum 3-årig høgskole innen relevant fagområde
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid er ønskelig, men ikke et krav
 • For ytterligere informasjon, ta kontakt med Avdelingssjef Linda Carlsen; tlf. 61 33 35 40, e-post lc@roysumtunet.no eller faglig leder Hilde Karlsen Sanna; tlf: 61 33 35 41, e-post hs@roysumtunet.no

  For begge stillinger gjelder

  Personlige egenskaper

 • God relasjonskompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Interesse for fagfeltet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjon- og forsikringsordninger i KLP
 • Spennende og utfordrende fagmiljø
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Røysumtunet tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet innen områdene epilepsi og psykisk helse.

  Vår epilepsiavdelinger har rehabiliteringsavdeling og en bo- og bistandsavdeling. Avdeling for psykisk helse har to enheter, begge med langtids- eller korttidsopphold.

  Røysumtunets rehabiliteringsavdeling tilbyr spesialisert rehabilitering til mennesker med epilepsi fra hele landet. Tilbudet er tverrfaglig og helhetlig og inneholder: medisinsk behandling og oppfølging, kartlegging og akuttbehandling av anfall, funksjonsanalyser, arbeidstrening, selvstendighetstrening, fritidsaktiviteter, lærings- og mestringssenter, undervisning og veiledning, samt kontroll, justering og opplæring i bruk av Vagus nervus-stimulator. Vi har også fokus på relaterte tilleggsutfordringer, og legger vekt på samhandling med de pårørende og pasientens hjemkommune.

  Avdeling for psykisk helse gir bo- og omsorgstilbud av ulik varighet for personer med psykiske lidelser. Avdelingen skal gi en forutsigbar og trygg hverdag i en miljøterapeutisk ramme der personalet og de fysiske rammene representerer struktur og trygghet. Vårt verdigrunnlag er sammen med faglige prinsipper styrende for vår tilnærming og vi er opptatt av å legge til rette for utvikling og mestring av eget liv, og at beboerne skal delta i alle avgjørelser som omhandler dem selv (jfr. empowerment- tenkning og brukermedvirkning).

  Alle har individuelle holdningsplaner med målrettet fokus på mening og sammenheng i egen livssituasjon (jfr. salutogenese). Vi skriver kontrakt med oppdragsgiver som definerer tilbudet for hver enkelt beboer. Det er et inkluderende fellesskap med rom for alle og ivaretagelse av personlig integritet. Avdelingen har egen aktivitør og egen fritidsleder som koordinerer og legger til rette for turer, trim og fritidsaktiviteter både individuelt og i grupper. Arbeidstrening tilrettelegges i egen aktivitetsavdeling. Vi har psykiatrisk legetilsyn hver uke som sikrer oppfølging av medisinering og eventuelle andre problemstillinger i samarbeid med fastlege. Bo- og bistandsavdelingen gir et helhetlig tilbud med både individuell oppfølging og fellesskap. Avdelingens oppdragsgivere er i hovedsak kommuner og bydeler. Røysumtunet samarbeider med regionale helseforetak, ulike sykehus og kommuner/bydeler. Røysumtunet eies av Diakonistiftelsen Røysum, og er en ideell diakonal virksomhet. Våre grunnleggende verdier er likeverd, trygghet, mestring og trivsel. Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud for bedre helse, utfoldelse, tilhørighet og mening. Stiftelsen driver også Røysum Barnehage i samarbeid med Gran kommune.

  Søknadsfrist: 24. juni. Husk å få med den femsifrede koden i emnefeltet!

  Søknader med CV, attester, tjenestebevis og vitnemål kan sendes til de ovenfor eller økonomi- og personalsjef John Olav Høghaug-Western på johw@roysumtunet.no eller per post til:

  Diakonistiftelsen Røysum
  Røysumslinna 41
  2770 Jaren


   
  (Oppdatert: 07.05.2018)