Røysumtunet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

John Olav Høghaug-Western
Økonomi- og personalsjef
Tlf.: 61 33 35 02
johw@roysumtunet.no


Avdeling for rehabilitering søker:

Sykepleier/vernepleier Natt – Røysum 51708

37,5 % stilling som sykepleier/vernepleier på natt med arbeid hver 3. helg. Ledig omgående. Fast stilling.

Helsefagarbeider – Hvilende nattevakt 30-70 % - Brandbu 41708

To stillinger med til sammen 100 % skal fordeles mellom to helsefagarbeidere. Dette på grunn av at stillingen inneholder to helger. Dette kan bli alt fra en 30 % / 70 %-fordeling til 50 % / 50 %. Ledige omgående. Faste stillinger.


Avdeling for rehabilitering

Røysumtunets rehabiliteringsavdeling tilbyr spesialisert rehabilitering til mennesker med epilepsi fra hele landet. Tilbudet er tverrfaglig og helhetlig og inneholder: medisinsk behandling og oppfølging, kartlegging og akuttbehandling av anfall, funksjonsanalyser, arbeidstrening, selvstendighetstrening, fritidsaktiviteter, lærings- og mestringssenter, undervisning og veiledning, samt kontroll, justering og opplæring i bruk av VNS. Vi har også fokus på relaterte tilleggsutfordringer, og legger vekt på samhandling med de pårørende og pasientens hjemkommune.

Evt. spørsmål rettes til Enhetsleder Jane Elin Berg eller Avdelingssjef Øyvind Bjølverud.

Øyvind Bjølverud
Avdeling for Rehabilitering, Røysum
Tlf: 920 44 821
E-post: obj@roysumtunet.no

Jane Elin Berg
Avdeling for Rehabilitering, Brandbu
Tlf: 980 66 709
E-post: jeb@roysumtunet.no
Avdeling for Bo- og Bistand søker:

Sykepleier/vernepleier Natt – Framstua 21708

70 % stilling som sykepleier/vernepleier på natt med arbeid 3. hver helg.
Ledig omgående. Fast stilling.

Vi ønsker en nattevakt som er fleksibel og løsningsorientert, en som takler de ulike utfordringer på en smidig måte. Stillingen fordrer gode relasjonelle evner. Vi søker en positiv, engasjert og selvstendig person som ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø og som ønsker å være deltager i videreutvikling av tilbudet som gis til våre beboere.


Avdeling for Bo- og Bistand

Røysumtunets avdeling for Bo- og Bistand tilbyr opphold av ulik varighet til mennesker med sammensatte lidelser. Vi har spesialkompetanse innen epilepsi og psykisk helse. Avdelingen har to enheter; Ladegården og Framstua. Vi har til sammen 26 plasser fordelt på fem bofellesskap. Avdelingen gir et helhetlig tilbud med både individuell oppfølging og fellesskap. Avdelingens oppdragsgivere er i hovedsak kommuner og bydeler.Vårt hovedmål er å bidra til at den enkelte får et godt liv preget av trygghet, omsorg og utfoldelse. Vi vektlegger individuelle ressurser, evner og ønsker. Beboerne har primærkontakt med hovedansvar for oppfølgingen.

For å skape et godt bo- og bistandstilbud legger vi stor vekt på tverrfaglig samarbeid. Vi har følgende faggrupper; Sykepleiere med og uten ulike tilleggsutdanninger, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, pedagog, aktivitører. I tillegg så har vi tilgjengelig fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut på timesbasis når dette er nødvendig. Medisinsk behandling og oppfølging gjøres av nevrolog fra SSE og av lege i allmennmedisin.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssjef Svanhild Skjervum.

Svanhild Skjervum
Avdeling for Bo- og bistand
Tlf: 922 40 303
E-post: ssk@roysumtunet.no

Søknadsfrist alle stillinger: 07.09.2017

Søknad med CV og tjenestebevis/attester sendes snarest mulig til johw@roysumtunet.no merket med stillingens tallkode i emnefeltet.(Oppdatert: 29.08.2017)