Røysumtunet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

John Olav Høghaug-Western
Økonomi- og personalsjef
Tlf.: 61 33 35 02
johw@roysumtunet.no


Ledige stillinger

Røysumtunets rehabiliteringsavdeling tilbyr spesialisert rehabilitering til mennesker med epilepsi fra hele landet. Tilbudet er tverrfaglig og helhetlig og inneholder: medisinsk behandling og oppfølging, kartlegging og akuttbehandling av anfall, funksjonsanalyser, arbeidstrening, selvstendighetstrening, fritidsaktiviteter, lærings- og mestringssenter, undervisning og veiledning, samt kontroll, justering og opplæring i bruk av Vagus nervus-stimulator. Vi har også fokus på relaterte tilleggsutfordringer, og legger vekt på samhandling med de pårørende og pasientens hjemkommune.

Vi søker positive, engasjerte og selvstendige personer som ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø, og som ønsker å være deltakende i videreutvikling av tilbudet som gis til pasientene, i tråd med kunnskapsbasert praksis. Vi ønsker arbeidstakere som vil være med å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet og må oppleves som imøtekommende og fleksibel i forhold til både pasienter, kolleger ledere og arbeidsoppgaver.

Sykepleier/vernepleier 100% stilling - fast - 4518011

100 % fast stilling som vernepleier eller sykepleier med arbeid hver 3. helg, ledig omgående. Videreutdanning eller realkompetanse innen psykiatri en fordel.

Sykepleier/vernepleier Natt 37,5 % stilling - fast - 4518014

37,5 % stilling som sykepleier/vernepleier på natt med arbeid hver 3. helg. Ledig omgående.

Sykepleier 100 % stilling- vikariat - 4518015

Sykepleievikariat i 100 % stilling i svangerskapsvikariat ledig omgående.

– Frist alle stillinger: 15.02.18 – Benytt syvsifret kode for stillingen i emnefeltet

Øyvind Bjølverud
Avdelingssjef, Avdeling for Rehabilitering
Tlf: 920 44 821
E-post: obj@roysumtunet.no

Jane Elin Berg
Enhetsleder, Avdeling for Rehabilitering
Tlf: 980 66 709

Søknader med CV, attester, tjenestebevis og vitnemål kan sendes til de ovenfor eller økonomi- og personalsjef John Olav Høghaug-Western på johw@roysumtunet.no eller per post til:

Diakonistiftelsen Røysum
Røysumslinna 41
2770 Jaren


 
(Oppdatert: 09.01.2018)