Røysumtunet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

John Olav Høghaug-Western
Økonomi- og personalsjef
Tlf.: 61 33 35 02
johw@roysumtunet.no


Avdeling for rehabilitering søker:


Avdeling for rehabilitering

Røysumtunets rehabiliteringsavdeling tilbyr spesialisert rehabilitering til mennesker med epilepsi fra hele landet. Tilbudet er tverrfaglig og helhetlig og inneholder: medisinsk behandling og oppfølging, kartlegging og akuttbehandling av anfall, funksjonsanalyser, arbeidstrening, selvstendighetstrening, fritidsaktiviteter, lærings- og mestringssenter, undervisning og veiledning, samt kontroll, justering og opplæring i bruk av VNS. Vi har også fokus på relaterte tilleggsutfordringer, og legger vekt på samhandling med de pårørende og pasientens hjemkommune.


Sykepleier/vernepleier Natt – Røysum - 4517071

37,5 % stilling som sykepleier/vernepleier på natt med arbeid hver 3. helg. Ledig omgående. Fast stilling.


Miljøassistent dag/aften 3. hver helg – Brandbu - 4517072

17 % stilling som miljøassistent med arbeid 3. hver helg. Ledig omgående. Fast stilling.


Sykepleier, vikariat 80-100 % - Brandbu - 4517073

80-100 % stilling som sykepleier i vikariat med arbeid hver 3. helg. Ledig fra 01.08.17 og med varighet frem til 01.12.17. Vikariat.


Helsefagarbeider – Hvilende nattevakt 30-70 % - Brandbu - 4517074

To stillinger med til sammen 100 % skal fordeles mellom to helsefagarbeidere. Dette på grunn av at stillingen inneholder to helger. Dette kan bli alt fra en 30 % / 70 %-fordeling til 50 % / 50 %. Ledige fra 01.09.17. Faste stillinger.

Evt. spørsmål rettes til Enhetsleder Jane Elin Berg (unntatt i uke 27-29) eller Avdelingssjef Øyvind Bjølverud (unntatt i uke 30-32).

Øyvind Bjølverud
Avdeling for Rehabilitering, Røysum
Tlf: 920 44 821
E-post: obj@roysumtunet.no

Jane Elin Berg
Avdeling for Rehabilitering, Brandbu
Tlf: 980 66 709
E-post: jeb@roysumtunet.no

Søknad med CV og tjenestebevis/attester sendes snarest mulig til johw@roysumtunet.no merket med stillingens tallkode i emnefeltet.(Oppdatert: 10.07.2017)