Røysumtunet

Verdier:

RESPEKT

Respekt skal være grunnleggende i vårt møte med mennesker.

Den enkeltes vilje og valg skal være utgangspunktet for gjensidig kontakt og samhandling.

TRYGGHET

Faglig kvalitet og medmenneske-
lighet skal prege vår behandling og omsorg.

Hver enkelt pasient og beboer skal bli godt ivaretatt og oppleve trygghet.

MESTRING

Vi skal bidra til at den enkelte får mulighet til å ta i bruk egne ressurser.

Ved å legge til rette for utfoldelse og utvikling, vil vi medvirke til at den enkelte kan oppleve bedre livskvalitet.

GLEDE

Vi skal skape et positivt miljø, og bidra til gode opplevelser.

Vårt mål er at alle skal oppleve livsglede.


Ledergruppa ved Røysumtunet

Røysumtunets ledergruppe


Epilepsi

Vi har to rehabiliteringstilbud;
Rehabilitering for unge (15-30 år) og Rehabilitering til voksne.
Les mer her

Enhet for psykisk helse
Vi gir bo- og omsorgstilbud av ulik varighet for mennesker med psykiske lidelser.

Les mer her

Barnehagen

Barnehagen har 26 plasser for barn i alderen 1-6 år, og er åpen for alle barn i Gran kommune.
Les mer her