Røysumtunet

Administrasjon

Sentralbord

61 33 35 00

Erik Nordengen

Institusjonssjef

61 33 35 01

John Olav Høghaug-Western

Økonomi- og personalsjef

61 33 35 02

Odd Vidar Heimdal

IKT-sjef

61 33 35 04

Bitte Tøfte

Regnskap/Lønn

61 33 35 05

Hilde Iversen

Lønn/sekretær

61 33 35 09

Johan Christian Fremstad

Vaktmester

61 33 35 08

Kjøkken

Elin B. Hennie

Kjøkkensjef

61 33 35 89

Renhold

Heidi Winger

Renhold

61 33 35 85

Barnehage

Monica Skjervum Nysveen

Barnehagestyrer

61 33 35 99

Epilepsi

Øyvind Bjølverud

Avdelingssjef

61 33 35 21

Svanhild Skjærvum

Avdelingssjef

61 33 35 10

Jane Pettersbakken

Enhetssleder – Ladegården

61 33 55 29

Heidi Framstad

Faglig leder Rehabilitering

61 33 35 20

Guri Sørli

Aktivitetsleder

61 33 35 61

Jane Elin Berg

Enhetsleder, Brandbu

61 33 35 39

Psykisk helse

Linda Carlsen

Avdelingssjef

61 33 35 40

Mette Hærum

Enhetsleder – Midtstua

61 33 35 30

Hilde Karlsen Sanna

Faglig leder Nordstua

61 33 35 41

Telefaks

Administrasjonen

61 33 35 55