Røysumtunet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Svanhild Skjærvum
Avdelingssjef
Tlf.: 61 33 35 10
ssk@roysumtunet.no


 

 

Jane Pettersbakken
Enhetsleder Ladegården
Tlf.: 61 33 35 29
jp@roysumtunet.no


Bo og bistand

Røysumtunets avdeling for bo og bistand har to enheter; Ladegården og Framstua. Vi har til sammen 26 plasser fordelt på fem bofellesskap. Avdelingene gir et helhetlig tilbud med både individuell oppfølging og fellesskap. Avdelingens oppdragsgivere er i hovedsak kommuner og bydeler.

Innhold

Vårt hovedmål er å bidra til at den enkelte får et godt liv preget av trygghet, omsorg og utfoldelse. Vi vektlegger individuelle ressurser, evner og ønsker. Beboerne har primærkontakt med hovedansvar for oppfølgingen.

Tilbudet består av:

• Individuell tilrettelegging
• Hjelp til personlig hygiene og daglige gjøremål
• Aktivitet og trening
• Opplevelser og turer
• Medisinsk oppfølging
• Trygge rammer og forutsigbarhet
• Hjemmekoselig atmosfære og felleskap

 


Personalet

For å skape et godt bo og bistandstilbud legger vi stor vekt på tverrfaglig samarbeid. Vi har følgende faggrupper; sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, ergoterapeut og aktivitør. Vi har egen aktivitetsavdeling. Medisinsk behandling og oppfølging gjøres av nevrolog fra SSE, og av lege i allmennmedisin.


Betaling og søknad

Det er ingen egenandel ved opphold på Røysumtunet. Oppholdene betales av hjemkommune eller bydel, og oppdragsgiver kan fatte vedtak om vederlagstrekk som for andre institusjonsopphold. Alternativt kan beboerne betale husleie og kostpenger.

Søknad kan sendes fra fastlege, etter avtale med hjemkommunen eller bydelens bestillerkontor.