Røysumtunet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Monica Charlotte Skjervum Nysveen
Barnehagestyrer
Tlf.: 61 33 35 99
barnehagen@roysumtunet.no


Barnehagen

Barnehagen har 26 plasser for barn i alderen 1-6 år, og er åpen for alle barn i Gran kommune. Opptak skjer i samarbeid med kommunen.

Barnehagens særtrekk:

• Liten og hjemmekoselig
• Ligger i landbruksområde med gode muligheter for gardsbesøk
• Integrert i større miljø på Røysumtunet
• Nært samarbeid med foreldrene
• De ansatte er stabile, trygge og engasjerte
• Legger vekt på kristne grunnverdier som akseptasjon og nestekjærlighet
• Mye uteaktivitet

Barnehagen eies av Diakonistiftelsen Røysum og har utvidet kristen formålsparagraf.
Vi har gode verdier som preger vårt samspill med barna. Vi er rause, tydelige, kreative og nysgjerrige. Verdiene gir et godt utgangspunkt for å skape et miljø hvor alle trives og utvikler seg. Slik virkeliggjør vi vår visjon «Den glade barnehage».

Les mer på barnehagens egne nettsider her